Mikä aiheuttaa Dupuytrenin kontraktuuraa?

Jopa lähes 70 prosentilla sairastuneista Dupuytrenin kontaktuuraa esiintyy suvussa1, mutta sairauden syytä ei tunneta.2Perinnöllisyyden lisäksi myös diabeteksella on osoitettu olevan vahva yhteys lisääntyneeseen riskiin saada Dupuytrenin kontraktuura.2, 3 ,4

Dupuytrenin kontraktuuran syntyyn vaikuttavia tekijöitä on tutkittu useilla tutkimuksilla. Taudin syy on runsaasta tutkimuksesta huolimatta edelleen epäselvä. Seuraavat seikat ovat tiedossa nyt: 

Perinnöllisyys
on merkittävin riskitekijä. Jopa lähes 70 prosentilla kaikista Dupuytrenin kontraktuuraan sairastuvista potilaista sairautta esiintyy suvussa.1

Diabeteksella
on osoitettu olevan vahva yhteys lisääntyneeseen riskiin saada Dupuytrenin kontraktuura.2, 3, 4 Tässä ryhmässä sairaus on yhtä yleinen naisilla kuin miehillä.2, 5

Alkoholin
on osoitettu liian suurina määrinä nautittuna lisäävän riskiä saada tämä sairaus. Useimmat potilaat eivät kuitenkaan ole alkoholin suurkuluttajia.2, 3

Tupakoinnin
on osoitettu voivan lisätä riskiä saada Dupuytrenin kontraktuura.3

Vamma tai raskas työ
oli ensimmäinen Dupuytrenin kontraktuuran riskitekijäksi tunnistettu syy. Useissa tutkimuksissa on kuitenkin todettu, ettei Dupuytrenin kontraktuura ole yleisempää sellaisilla henkilöillä, joiden työ on fyysistä.3, 6

Epilepsian
yhteys lisääntyneeseen riskiin saada tämä sairaus on epäselvä. Osa tutkimuksista on osoittanut epilepsialääkkeiden ja Dupuytrenin kontraktuuran välillä olevan yhteys, ja osa tutkimuksista on osoittanut, ettei tällaista yhteyttä ole.2, 7, 8, 9, 10

Get a grip of the causes

 

salad

Viitteet:

 1. Tubiana R, Leclercq C, Hurst LC, Badalamente MA, Mackin EJ, editor. Dupuytren's disease. London: Martin Dunitz; 2000.
 2. Hart M.G. and Hooper G. Clinical associations of Dupuytren's disease. Postgrad Med J 2005; 81: 425-428.
 3. Trojian T.H. and Chu S.M. Dupuytren's disease: diagnosis and treatment. Am Fam Physician 2007; 76: 86-89.
 4. Noble J, et al. Diabetes mellitus in the aetiology of Dupuytren's disease. J Bone Joint Surg 1984; 66: 322-325.
 5. Arkkila PE, et al. J Reumato. 1997; 24: 153-9.
 6. Early P. Population studies in Dupuytren's contracture. J Bone Joint Surg 1962; 44: 602-613.
 7. Yost J, Winters T, Fett HC, Sr. Dupuytren's contracture: a statistical study. Am J Surg 1955;90:568-571.
 8. Lund M. Oupuytren's contracture and epilepsy. Acta Psychiatry Neurol 1941; 16: 465-92.
 9. Geoghegan J.M, et al. Dupuytren's disease risk factors. J Hand Surg Br 2004; 29: 423- 426.
 10. Arafa M, et al. Dupuytren's and epilepsy revisited. J Hand Surg Br 1992; 17: 221-224.

Mikä aiheuttaa Dupyutrenin kontraktuuraa

Mikä aiheuttaa Dupuytrenin kontraktuuraa?

Jopa lähes 70 prosentilla sairastuneista Dupuytrenin kontaktuuraa esiintyy suvussa1, mutta sairauden syytä ei tunneta.2Perinnöllisyyden lisäksi myös diabeteksella on osoitettu olevan vahva yhteys lisääntyneeseen riskiin saada Dupuytrenin kontraktuura.2, 3 ,4

Dupuytrenin kontraktuuran syntyyn vaikuttavia tekijöitä on tutkittu useilla tutkimuksilla. Taudin syy on runsaasta tutkimuksesta huolimatta edelleen epäselvä. Seuraavat seikat ovat tiedossa nyt: 

Perinnöllisyys
on merkittävin riskitekijä. Jopa lähes 70 prosentilla kaikista Dupuytrenin kontraktuuraan sairastuvista potilaista sairautta esiintyy suvussa.1

Diabeteksella
on osoitettu olevan vahva yhteys lisääntyneeseen riskiin saada Dupuytrenin kontraktuura.2, 3, 4 Tässä ryhmässä sairaus on yhtä yleinen naisilla kuin miehillä.2, 5

Alkoholin
on osoitettu liian suurina määrinä nautittuna lisäävän riskiä saada tämä sairaus. Useimmat potilaat eivät kuitenkaan ole alkoholin suurkuluttajia.2, 3

Tupakoinnin
on osoitettu voivan lisätä riskiä saada Dupuytrenin kontraktuura.3

Vamma tai raskas työ
oli ensimmäinen Dupuytrenin kontraktuuran riskitekijäksi tunnistettu syy. Useissa tutkimuksissa on kuitenkin todettu, ettei Dupuytrenin kontraktuura ole yleisempää sellaisilla henkilöillä, joiden työ on fyysistä.3, 6

Epilepsian
yhteys lisääntyneeseen riskiin saada tämä sairaus on epäselvä. Osa tutkimuksista on osoittanut epilepsialääkkeiden ja Dupuytrenin kontraktuuran välillä olevan yhteys, ja osa tutkimuksista on osoittanut, ettei tällaista yhteyttä ole.2, 7, 8, 9, 10

Get a grip of the causes

 

salad

Viitteet:

 1. Tubiana R, Leclercq C, Hurst LC, Badalamente MA, Mackin EJ, editor. Dupuytren's disease. London: Martin Dunitz; 2000.
 2. Hart M.G. and Hooper G. Clinical associations of Dupuytren's disease. Postgrad Med J 2005; 81: 425-428.
 3. Trojian T.H. and Chu S.M. Dupuytren's disease: diagnosis and treatment. Am Fam Physician 2007; 76: 86-89.
 4. Noble J, et al. Diabetes mellitus in the aetiology of Dupuytren's disease. J Bone Joint Surg 1984; 66: 322-325.
 5. Arkkila PE, et al. J Reumato. 1997; 24: 153-9.
 6. Early P. Population studies in Dupuytren's contracture. J Bone Joint Surg 1962; 44: 602-613.
 7. Yost J, Winters T, Fett HC, Sr. Dupuytren's contracture: a statistical study. Am J Surg 1955;90:568-571.
 8. Lund M. Oupuytren's contracture and epilepsy. Acta Psychiatry Neurol 1941; 16: 465-92.
 9. Geoghegan J.M, et al. Dupuytren's disease risk factors. J Hand Surg Br 2004; 29: 423- 426.
 10. Arafa M, et al. Dupuytren's and epilepsy revisited. J Hand Surg Br 1992; 17: 221-224.