Taudin yleisyys ja vaikutus päivittäiseen elämään

Sairauden maailmanlaajuisen esiintyvyyden arvioidaan olevan 3-6 % väestöstä1, 2 ja eniten tautia tavataan Skandinavian maissa.1, 2, 3, 4, 5, Tietoja siitä, kuinka monelle tauti aiheuttaa invaliditeettia, ei ole saatavilla. Useimmat potilaat, joilla todetaan Dupuytrenin kontraktuura, ovat yli 50-vuotiaita,6, 7 mutta tautia esiintyy myös nuoremmassa väestössä.

Tauti on yleisempi miehillä kuin naisilla.8 Miehet myös saavat naisia useammin Dupyutrenin kontraktuuran vaikeampia muotoja.9Sairastumisriski kasvaa iän myötä.

Tämä sairaus ei tavanomaisesti ole kivulias ja etenee useimmiten hitaasti pitkän ajan kuluessa. Sen aiheuttamat ongelmat voivat lisääntyä asteittain. Lievissä muodoissaan sairaus ei myöskään vaikuta päivittäiseen elämään.

Sellaisilla potilailla, joilla ilmenee yhden tai usean sormen koukistumista, on usein huomattavia vaikeuksia suoriutua arkisista toimista kuten peseytymisestä, kättelemisestä, autolla ajamisesta, urheilusta, purkkien avaamisesta, tavaroiden ottamisesta taskuista, kirjoittamisesta, käsineiden käyttämisestä tai esineiden pitämisestä kädessä.10

prevalence

prevalence

Viitteet:

 1. Tubiana R, Leclercq C, Hurst LC, Badalamente MA, Mackin EJ, editor. Dupuytren's disease. London: Martin Dunitz; 2000.
 2. Early P. Population studies in Dupuytren's contracture. J Bone Joint Surg 1962; 44: 602-613.
 3. Bergenudd H, lindgarde F, Nilsson BE. Prevalence of Dupuytren's contracture and its correlation with degenerative changes of the hands and teet and with criteria of general health. J Hand Surg [Br] 1993; 18(2): 254-257.
 4. Godtfredsen NS, Lucht H, Prescott E, Sorensen TI, Gronbaek M. A prospective study linked both alcohol and tobacco to Dupuytren's disease. J Clin Epidemiol 2004; 57(8): 858-863.
 5. Finsen V, Dalen H, Nesheim J. The prevalence of Dupuytren's disease among 2 different ethnic groups in northern Norway. J Hand Surg [Am] 2002; 27(1): 115-117.
 6. Townley W.A, et al. Dupuytren's contracture unfolded, BMJ 2006; 332: 397-400.
 7. Yost J, Winters T, Fett HC, Sr. Dupuytren's contracture: a statistical study. Am J Surg 1955;90:568-571.
 8. Wilbrand S. et al. The sex ratio and rate of reoperation for Dupuytren's contracture in men and women. J Hand Surg Br 1999; 24: 456-459.
 9. Gudmundsson K.G, et al. Epidemiology of Dupuytren's disease: clinical, serological, and social assessment. The Reykjavik Study. J Clin Epidemiology 2000; 53: 291-296.
 10. Bayat A and McGrouther DA. Ann R Coll Surg Engl. 2006; 88:3-8.

Taudin yleisyys ja vaikutus päivittäiseen elämään

Taudin yleisyys ja vaikutus päivittäiseen elämään

Sairauden maailmanlaajuisen esiintyvyyden arvioidaan olevan 3-6 % väestöstä1, 2 ja eniten tautia tavataan Skandinavian maissa.1, 2, 3, 4, 5, Tietoja siitä, kuinka monelle tauti aiheuttaa invaliditeettia, ei ole saatavilla. Useimmat potilaat, joilla todetaan Dupuytrenin kontraktuura, ovat yli 50-vuotiaita,6, 7 mutta tautia esiintyy myös nuoremmassa väestössä.

Tauti on yleisempi miehillä kuin naisilla.8 Miehet myös saavat naisia useammin Dupyutrenin kontraktuuran vaikeampia muotoja.9Sairastumisriski kasvaa iän myötä.

Tämä sairaus ei tavanomaisesti ole kivulias ja etenee useimmiten hitaasti pitkän ajan kuluessa. Sen aiheuttamat ongelmat voivat lisääntyä asteittain. Lievissä muodoissaan sairaus ei myöskään vaikuta päivittäiseen elämään.

Sellaisilla potilailla, joilla ilmenee yhden tai usean sormen koukistumista, on usein huomattavia vaikeuksia suoriutua arkisista toimista kuten peseytymisestä, kättelemisestä, autolla ajamisesta, urheilusta, purkkien avaamisesta, tavaroiden ottamisesta taskuista, kirjoittamisesta, käsineiden käyttämisestä tai esineiden pitämisestä kädessä.10

prevalence

prevalence

Viitteet:

 1. Tubiana R, Leclercq C, Hurst LC, Badalamente MA, Mackin EJ, editor. Dupuytren's disease. London: Martin Dunitz; 2000.
 2. Early P. Population studies in Dupuytren's contracture. J Bone Joint Surg 1962; 44: 602-613.
 3. Bergenudd H, lindgarde F, Nilsson BE. Prevalence of Dupuytren's contracture and its correlation with degenerative changes of the hands and teet and with criteria of general health. J Hand Surg [Br] 1993; 18(2): 254-257.
 4. Godtfredsen NS, Lucht H, Prescott E, Sorensen TI, Gronbaek M. A prospective study linked both alcohol and tobacco to Dupuytren's disease. J Clin Epidemiol 2004; 57(8): 858-863.
 5. Finsen V, Dalen H, Nesheim J. The prevalence of Dupuytren's disease among 2 different ethnic groups in northern Norway. J Hand Surg [Am] 2002; 27(1): 115-117.
 6. Townley W.A, et al. Dupuytren's contracture unfolded, BMJ 2006; 332: 397-400.
 7. Yost J, Winters T, Fett HC, Sr. Dupuytren's contracture: a statistical study. Am J Surg 1955;90:568-571.
 8. Wilbrand S. et al. The sex ratio and rate of reoperation for Dupuytren's contracture in men and women. J Hand Surg Br 1999; 24: 456-459.
 9. Gudmundsson K.G, et al. Epidemiology of Dupuytren's disease: clinical, serological, and social assessment. The Reykjavik Study. J Clin Epidemiology 2000; 53: 291-296.
 10. Bayat A and McGrouther DA. Ann R Coll Surg Engl. 2006; 88:3-8.